خدمات الکترونیک
دریافت و پردازش اظهارنامه مالیات بر ارث و صدور گواهی نامه مربوطه
شرح خدمت:
مالیات بر ارث نوعی از مالیات مستقیم محسوب می‌شود که بر دارایی به جا مانده از افراد وضع می‌شود. بعد از فوت افراد، ماترک یا اموال منقول و غیرمنقول باقیمانده از آنها بین وراث تقسیم می‌شود. این وارثان بنا به سهم خود از ارث و همچنین میزان خویشاوندی که با فرد متوفی دارند، باید مالیات بر ارث را پرداخت کنند.
نوع خدمت:
یکپارچه سازی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
شناسنامه, کارت ملی, گواهی فوت, گواهی حصر و وراثت
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal