خدمات الکترونیک
سامانه رسیدگی به شکایات
شرح خدمت:
این سامانه به منظور تسهیل و تسریع در ایجاد ارتباط با مراجعین و اعضای کتابخانه‌ها، کتابداران و کارکنان نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور و دریافت شکایات، انتقادات، پیشنهادها و تقدیر طراحی شده است. لذا به منظور ارتباط با این سامانه و با توجه به مندرجات بخش‌های مختلف سامانه و موارد ذیل، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کرده تا در اسرع وقت رسیدگی و پاسخ لازم ارائه شود.
نوع خدمت:
اطلاع رسانی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
0
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal