خدمات الکترونیک
واگذاري انشعاب آب
شرح خدمت:
در دسترس قرار دادن و فراهم بودن امكان برداشت و استفاده آب از شبكه آبرساني توسط انشعاب آب و وسايل اندازه گيري (كنتور)،با ظرفيت مشخص و با فشار مقرر و كيفيت مناسب (در نقطه تحويل) اعم از اينكه مشترك از اين ظرفيت استفاده نمايد يا ننمايد.(بند 17-4 آيين نامه عملياتي)
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
  • اصل سند مالكيت يا اسناد مثبته ديگر
  • اصل پروانه ساختماني يا پايان كار
  • مدارك مستند جهت تعيين ظرفيت انشعابات غير خانگي و جواز كسب
  • اصل كارت ملي مالك
  • اصل شناسنامه
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal