خدمات الکترونیک
پیگیری مغایرت
شرح خدمت:
بانک توسعه تعاون در راستای گسترش خدمات بانکداری الکترونیکی و همچنین تسهیل در فرآیند رفع مغایرت تراکنشهای ناموفق، اقدام به راه اندازی سامانه ثبت و پیگیری تراکنشهای مزبور نموده است. تراکنشهای ناموفق: به آن دسته از تراکنش هایی گفته می شود که ازطریق یکی از بسترهای الکترونیکی ( اینترنت، ATM ، POS و...) انجام شده و علی رغم کسر شدن وجوه از حساب مشتریان، خدمت مورد نظر از بانک، دریافت نشده است .
نوع خدمت:
تراکنشی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
تراکنشهای ناموفق: به آن دسته از تراکنش هایی گفته می شود که ازطریق یکی از بسترهای الکترونیکی ( اینترنت، ATM ، POS و...) انجام شده و علی رغم کسر شدن وجوه از حساب مشتریان، خدمت مورد نظر از بانک، دریافت نشده است .
شماره پیگیری: شماره ای است که مشتری پس از ثبت اطلاعات خود و دریافت آن، می تواند نسبت به پیگیری مغایرت خود اقدام نماید.
به منظور استفاده بهینه از امکانات این سامانه خواهشمنداست به نکات ذیل توجه فرمایید؛
از وقوع تراکنش ناموفق می بایستی حداقل 72 ساعت گذشته باشد.
• اطلاعات وارد شده مانند شماره کارت و یا تلفن همراه را با نهایت دقت مبذول فرمایید.
•به منظور ثبت تقاضاها علاوه بر سایت اینترنتی بانک توسعه تعاون می‌توانید به هر یک از شعب این بانک مراجعه فرمایید
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal