خدمات الکترونیک
مطالعه و ثبت دارو و مواد بيولوژيك
شرح خدمت:
مطالعه و ثبت دارو و مواد بيولوژيك كد شناسه خدمت: 13021204111 گيرندگان خدمت: وارد كننده و توليد كنندگان دارو و مواد بيولوژيك مدت زمان ارائه خدمت: - اين زير خدمت از مجموعه كلان خدمت سوم دامپزشكي با عنوان خدمات حمايتي در حوزه دامپزشكي به بهره برداران با كد شناسه خدمت: 13021204000 مي باشد.
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
درخواست، ارائه مدارك استاندارد، آزمايش هاي مزرعه
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal