خدمات الکترونیک
صدور مجوز ایجاد خانه های قرآن و عترت
شرح خدمت:
صدور مجوز ایجاد خانه های قرآن و عترت
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فایل اسکن کارت ملی
فایل اسکن شناسنامه
فایل اسکن عکس 3*4
فایل اسکن مدرک تحصیلی
عدم سوءپیشینه
فایل اسکن کارت پایان خدمت
رزومه 
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal