خدمات الکترونیک
حمایت و برگزاری مسابقات و محافل قرآنی
شرح خدمت:
حمایت و برگزاری مسابقات و محافل قرآنی
نوع خدمت:
تعاملی
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
فایل اسکن کارت ملی
فایل اسکن شناسنامه
فایل اسکن عکس 3*4
فایل اسکن مدرک تحصیلی
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal