خدمات الکترونیک
نظارت بر توليد، پخش، عرضه و مصرف دارو و مواد بيولوژيك مورد مصرف دامپزشكي
شرح خدمت:
نظارت بر توليد، پخش، عرضه و مصرف دارو و مواد بيولوژيك مورد مصرف دامپزشكي كد شناسه خدمت: 13021204109 گيرندگان خدمت: پرورش دهندگان دام، طيور، آبزيان، زنبور عسل و كرم ابريشم - مصرف كنندگان فرآورده هاي خام دامي مدت زمان ارائه خدمت: - اين زير خدمت از مجموعه كلان خدمت سوم دامپزشكي با عنوان خدمات حمايتي در حوزه دامپزشكي به بهره برداران با كد شناسه خدمت: 13021204000 مي باشد.
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
-
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal