خدمات الکترونیک
پايش و مراقبت فعال و غيرفعال بيماري هاي دام
شرح خدمت:
پايش و مراقبت فعال و غيرفعال بيماري هاي دام كد شناسه خدمت: 13021204106 گيرندگان خدمت: صاحبان دامداري هاي صنعتي، روستايي و عشايري مدت زمان ارائه خدمت: - اين زير خدمت از مجموعه كلان خدمت سوم دامپزشكي با عنوان خدمات حمايتي در حوزه دامپزشكي به بهره برداران با كد شناسه خدمت: 13021204000 مي باشد.
نوع خدمت:
تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
-
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal