شهرستان ها
شهرداري قهستان
نام مدیر:مرتضي دهقان تنها
آدرس:شهرستان درميان- شهر قهستان-بلوار امام خميني-امام خميني14
کدپستی:9747131447
شماره تماس:05632143202
شماره فکس:05632143799
Powered by DorsaPortal