اعضاء نظام پزشکی شهرستان قاینات

لیست دندانپزشکان شهرستان قاینات 14/01/1396

 

نام ونام خانوادگي

شماره نظام پزشكي

محل كار

تلفن

شماره پرونده

        1. دكتر عباس صحتي

 

مرکز بهداشت

 

 

        2. دكتر نعمت ا... اسديان

 

مرکز بهداشت

 

 

        3. دكتر خسرو خسروي

 

مرکز بهداشت

 

 

        4. دكتر عباسعلي جابري

 

مرکز بهداشت

 

 

        5. دكتر محمد فيروز سيادت

 

مرکز بهداشت

 

 

        6. دكتر زهرا پرهيزگار

 

مرکز بهداشت

 

 

        7. دكتر يحيي بخشي

 

حاجي آباد

 

 

        8. دکتر مرضيه محمدي مقدم

 

مرکز بهداشت

 

 

        9. دكتر بهروز سلطاني

 

مركز بهداشت

 

 

      10.        دکتر مرضیه عبدالله نژاد

 

تامین اجتماعی

 

 

      11.        دکترفائزه اسدیان

 

مرکزخضری

 

 

      12.        دکتر رامین رزوینی

 

مرکز شهری

 

 

      13.        دکتر اشرف علیزاده

 

شهری 2

 

 

      14.        دکتر سمانه کاری پایهان

 

مرکز شهری

 

 

      15.        دکتر امین اسماعیل پور

 

 

 

 

 

 

 

ليست دكتراي علوم آزمايشگاه

 

نام ونام خانوادگي

شماره نظام پزشكي

محل كار

تلفن

شماره پرونده

1.        علي اسماعيلي شانديز

86585

خ امام خيريه

5224245-5228061

235

 


ليست داروسازان عضو سازمان نظام پزشکی شهرستان قاینات14/01/1396

 

نام ونام خانوادگي

شماره نظام پزشكي

محل كار

تلفن

شماره پرونده

1.        دكتر محمد تقي زاده

 

خيابان مهديه داروخانه دكتر تقي زاده

5222825-

32

2.        دكتر روزبه طاهري

 

خ-بهشتی

 

 

3.        دكتر صفاري

 

خ امام ره

5229552-

 

4.        دکتر مرضیه محمدمطلق

 

بیمارستان

-5225574

 

5.        دکترحسین اشعری

 

خ-مهدیه

5226676-

 

6.        دکتر بتول کاری پایهان

 

بیمارستان

 

 

7.        دکتر آرش الیاسی پور

 

حاجی آباد

-5634590

 

8.        دکتر زهرا شخم گر

 

بیمارستان

 

 

9.        دکتر مطهره ماهی

 

بیمارستان

 

 

10.     دکتر جواد جهانبخش

 

خضری

.05625343454

 

11.     دکتر آسیه سیروسی

 

بیمارستان

 

 

12.     دکترنجمه براتزاده

 

حاجی آباد

-05625693027

 

13.     دکتر سمانه عابدزاده

 

بیمارستان-اسلام آباد

 

 

14.     دکتر حسین دلخواه

 

بیمارستان

 

 

15.     دکتر مریم پور حسین مقدم

 

آرین شهر

 

 

16.     دکترفاطمه مروتی

 

شبکه بهداشت

 

 

17.     دکتر شکیب

 

بیمارستان

 

 

18.     دکتر بنی اسدی

 

شبکه بهداشت

 

 

 

 


ليست متخصصين عضو سازمان نظام پزشکی شهرستان قاینات14/01/1396

 

نام ونام خانوادگي

شماره نظام پزشكي

تخصص

محل كار

تلفن

شماره پرونده

1-دكتر حميدرضا قاصري

 

داخلي

خ -بهشتی

 

 

2-دکتر کریم نیک پور

 

بیهوشی

خ مهدیه

 

 

3-دکتر محمد کاظم علیزاده

 

قلب

خ- بهشتی

 

 

4-دکتر حسین ابراهیم پور

 

جراحی عمومی

خ-مهدیه

 

 

5-دکتر علیرضا صالح

 

رادیولوژیست

خ بهشتی

 

 

6-دکترعباس حمیدی راد

 

بیهوشی

بیمارستان

 

 

7-دکترعبدالکریم اسلامی

 

اطفال

بیمارستان

 

 

8-دکتراکرم داوری عدالت پناه

 

رادیولوژیست

بیمارستان

 

 

9-دکترفروزانژاد

 

اطفال

بیمارستان

 

 

10-دکترمحمد علی آذری

 

ارولوژی

بیمارستان

 

 

11-دکتر صالحی

 

زنان

بیمارستان

 

 

12-فائزه خرسند

 

داخلی

بیمارستان

 

 

13-احسان کمالی

 

داخلی

بیمارستان

 

 

14-علی دهقان مرودست

 

ارتوپدی

بیمارستان

 

 

15-سیامک منشی زاده

 

ارتوپدی

بیمارستان

 

 

16-نسیم ظریفی

 

زنان

بیمارستان

 

 

17-مصطفی نصر الهی

 

گوش و حلق

بیمارستان

 

302

18-زهرا امجدی

 

روانپزشک

بیمارستان

 

 

19-سیده مهنازهوشمند

 

اطفال

بیمارستان

 

 

20-شاهین رخشان فر

 

مغز و اعصاب

بیمارستان

 

 

21- گلستان کاردان

 

پوست

بیمارستان

 

 

22- دکتر راعی

 

چشم

بیمارستان

 

 

23-دکتر حقیقی

 

مغز و اعصاب

بیمارستان

 

 

24-دکتر حبیب آشنا

 

عفونی

بیمارستان

 

 

25- سید ساجد ساجدی

 

قلب

بیمارستان

 

 

26- دکتر زین العابدین

 

جراح

بیمارستان

 

 

 


 

ليست پزشکان عمومي عضو سازمان نظام پزشکی شهرستان قاینات14/01/1396

 

نام ونام خانوادگي

شماره نظام پزشكي

محل كار

تلفن

شماره پرونده

1.        دكتر محمدحسين اسماعيل پور مقدم

 

خ- امام(ره)

5226647-

12

2.        دكتر غلامعلي قريشي

 

خ امام رضا(ع)

5223370-

 

3.        دكتر زهرا تابع

 

پاساژ حسن زاده

5222724-

 

4.        دكتر سعيد احمدي

 

خ مهديه

-

 

5.        دکتر محمدصادق ناصري

 

حاجي آباد

05625634202-1

 

6.        دکتر حسن رازقي

 

حاجي آباد

05625633362-

 

7.        دکتر فتح اله ملک زاده

 

آرین شهر

05625333173-

 

8.        دکتر غلامعباس عزيزي

 

خ ده دستگاه

 

 

9.        دکتر محمدرضا سالاري

 

خ امام( ره)

-5226009

 

10.     دکتر اسداله فاقدي

 

 

بازنشسته

 

11.     دکترزينب سروش

 

پهنايي

-05625363201

 

12.     دکتر سعيد بابو شوکت آبادي

 

مرکز بهداشت

5223370-

 

13.     دکتر سعيد عاشقيان

 

شاهرخت

5463201-

 

14.     دکتر محمد پرهيزگار

 

خ بهشتی

-5263001-

 

15.     دکتر عليه فارابي

 

آفريز

5463201-0

 

16.     دكترمحمود ولي پور مطلق

 

م طا لقاني

 

 

17.     دکترمجتبی اسماعیل دخت

 

حاجی آباد

-05625634202

 

18.     دکترعلی اکبر شوروزی

 

خ مهدیه

 

 

19.     دکتر علی محمود خان شیرازی

 

شهری یک

5320124-

 

20.     دکتر ابولفضل سبحانی

 

خضری

 

 

21.     کاظم شوشتری

 

مرکز بهداشتی

 

 

22.     مجتبی طباطبائی

 

مرکز بهداشتی

 

 

23.     سمانه علیجانی

 

مرکز بهداشتی

 

 

24.     حمیده عباسی کرغند

 

مرکز بهداشتی

 

 

25.     نرجس سالخورده

 

بیهود

 

 

26.     علی رجب پور صنعتی

 

مرکز بهداشتی

 

 

27.     عماد لعیا السادات

 

مرکز بهداشتی

 

 

28.     ندا سعدیان

 

مرکز بهداشتی

 

 

29.     نعیمه ابراهیم آبادی

 

مرکز بهداشتی

 

 

30.     وحیده ثابتی

 

مرکز بهداشتی

 

 

31.     سید حامد کاظم نیا

 

مرکز بهداشتی

 

 

32.     فاطمه رجائی قناد

 

مرکز بهداشتی

 

 

33.     حامد یکتارودی

 

مرکز بهداشتی

 

 

34.     محبوبه نعمت نژاد

 

مرکز بهداشتی

 

 

35.     ارغوان دوشن

 

مرکز بهداشتی

 

 

36.     مصطفی توکلی دینایی

 

مرکز بهداشتی

 

 

 

 

ليست پزشکان عمومي و طرح پزشک خانواده ، عضو سازمان نظام پزشکی شهرستان قاینات20/04/95

 

نام ونام خانوادگي

شماره نظام پزشكي

محل كار

تلفن

شماره پرونده

37.     فاطمه محمد پور

 

تامین اجتماعی

 

 

38.     جلاالدین صفری

 

خضری

 

 

39.     معصومه شقاب

 

حاجی آباد

 

 

40.     معصومه جابری

 

مرکز بهداشتی

 

 

41.     محمد یکتارودی

 

مرکز بهداشتی

 

 

42.     فرزانه لوکیان

 

مرکز بهداشتی

 

 

43.     میثم محمودی

 

مرکز بهداشتی

 

 

44.     پویا توکلی خراسانی

 

مرکز بهداشتی

 

 

45.     ندا خرسند

 

مرکز بهداشتی

 

 

46.     مریم سادات طباطبایی

 

مرکز بهداشتی

 

 

47.     زکیه احمدی

 

مرکز بهداشتی

 

 

48.     ساغر پاپروسچی

 

مرکز بهداشتی

 

 

49.     نوبر پاپروسچی

 

مرکز بهداشتی

 

 

50.     محمد معین صفا

 

مرکز بهداشتی

 

 

51.     عاطفه زارع

 

مرکز بهداشتی

 

 

52.     عاطفه رضایی

 

مرکز بهداشتی

 

 

53.     دکتر مشرف

 

تامین اجتماعی

 

 

54.     مریم عباسی مقدم

 

مرکز بهداشتی

 

 

55.     پریا خسروی

 

مرکز بهداشتی

 

 

56.     سمانه نی خنجی

 

سده

 

 

57.     مهیا حسینی

 

مرکز بهداشتی

 

 

58.     فرهاد محمدی فارسانی

 

مرکز بهداشتی

 

 

59.     ساسان محمدی

 

مرکز بهداشتی

 

 

60.     الهام نیک رو

 

مرکز بهداشتی

 

 

61.     علی سنجری مقدم

 

مرکز بهداشتی

 

 

62.     مسعود قرائی

 

مرکز بهداشتی

 

 

63.     محمود جعفری

 

مرکز بهداشتی

 

 

64.     وحیده قاسمی

 

مرکز بهداشتی

 

 

65.     شهریار ایرانخواه

 

مرکز بهداشتی

 

 

66.     مسعود قاسمی رودی

 

مرکز بهداشتی

 

 

67.     مهدی رمضانی بیناباجی

 

مرکز بهداشتی

 

 

 

تاریخ به روزرسانی:
1396/02/09
تعداد بازدید:
5437
Powered by DorsaPortal