سیمای محیط زیست شهرستان بشرویه

قابلیت های محیط زیست شهرستان بشرویه

اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بشرویه به منظور حفظ ذخيره گاه هاي زيستي ژنتيكي و حمايت از گونه هاي گياهي و جانوري و ژن هاي بومي منطقه و براي انجام امور تحقيقاتي و  بهره وري معقول و حفظ نسل گونه هاي مختلف و جلوگيري از تعرض انسان ها مناطقي را با توجه به شرايط خاص منطقه منجمله وجود گونه هاي نادر و با ارزش و كمياب گياهي و جانوري تحت پوشش قرارداده و از آنها حفاظت و حراست مي نمايد.

مناطق مذکور به همراه سایر قابلیت های زیست محیطی به شرح ذیل تقدیم می گردد.

الف) منطقه شکار ممنوع عشق آباد

منطقه موردنظر در شمال غربی شهرستان بشرویه و در عرض جغرافيايي 57 درجه و 6 دقيقه و 30 ثانيه تا 57 درجه و 22 دقيقه 52 ثانيه و طول جغرافيايي 34 درجه و 9 دقيقه و 37 ثانيه تا 34 درجه و 28 دقيقه و 35 ثانيه قرار دارد. 

منطقه شامل قسمتی از رشته کوه عشق آباد از سمت غرب بوده و از سمت شرق به دشت نیگنان و تپه ماهورهای محمدآباد و دارج متصل می شود.

پوشش گياهي: گونه های متنوع بوته ای، علفی و درختچه ای از قبیل بادام وحشی، بنه ، بادامشک، کما، زیره، آویشن، کلپوره، کاکوتی، گز، خارشتر و قیچ و ... سطح منطقه را پوشش داده است

حيات وحش:

کل و بز، قوچ و میش، آهو، هوبره، کبک، تیهو، انواع کوکر، زاغ بور، انواع پرندگان شکاری و ... .
 

 

 

  

 

ب) منطقه شکار ممنوع علی حیدر

منطقه موردنظر در شمال غربی شهرستان بشرویه و در عرض جغرافيايي 57 درجه و 2 دقيقه و 35 ثانيه تا 57 درجه و 26 دقيقه 3 ثانيه و طول جغرافيايي 33 درجه و 59 دقيقه و 52 ثانيه تا 34 درجه و 14 دقيقه و 31 ثانيه قرار دارد. 

منطقه شامل قسمتی از رشته کوه سیه کوهی و کوه دکل می باشد و از سمت شرق به دشت نیگنان و غنی آباد متصل می شود.

پوشش گياهي:

گونه های متنوع بوته ای، علفی و درختچه ای از قبیل بادام وحشی، بنه ، بادامشک، کما، زیره، آویشن، کلپوره، کاکوتی، گز، خارشتر، قیچ و تاغ و ... سطح منطقه را پوشش داده است

 

 
 

تاریخ به روزرسانی:
1396/02/19
تعداد بازدید:
2434
Powered by DorsaPortal