مدارس شهرستان طبس

لیست مشخصات مدارس مدیریت آموزش و پرورش شهرستان طبس (طبس و منطقه دستگردان)

ردیف

منطقه

نام واحد سازمانی

دوره

آدرس

تلفن

1

دستگردان

شکوفه های غدیر

پیش دبستانی

يزد - طبس- شهر عشق آباد- بلوار امام خميني (ره) - خيابان جهاد

5223500

2

دستگردان

بحرالعلوم

پیش دبستانی

يزد - طبس - دستگردان - شهر عشق آباد- خيابان 22 بهمن

5222451

3

دستگردان

پیش دبستانی مناطق محروم 15 خرداد فتح آباد

پیش دبستانی

یزد طبس شهر عشق آباد روستای فتح آباد

0

4

دستگردان

پیش دبستانی مناطق محروم شهید نوروزی

پیش دبستانی

طبس- عشق آباد- روستای امیرآباد

0

5

دستگردان

پیش دبستانی مناطق محروم شهید آبشناس

پیش دبستانی

طبس- شهر عشق آباد- روستای دهنوون

0

6

دستگردان

پیش دبستانی مناطق محروم مه نام

پیش دبستانی

یزد- طبس- بخش دستگردان- دهستان یخاب- روستای زبرکوه

0

7

دستگردان

امیدان فردا

پیش دبستانی

استان یزد - شهرستان طبس - عشق آباد - روستای هودر

5632851240

8

دستگردان

شهيد عباس رفيعي دستگردان

پیش دبستانی

دستگردان

0

9

دستگردان

شهيد کامياب ده محمد

پیش دبستانی

دستگردان

0

10

دستگردان

شهيدصدوقي نجات آباد

پیش دبستانی

دستگردان

0

11

دستگردان

هدف دستگردان

استثنایی

عشق آباد_ بلوار امام رضا(ع )_ شهرک آستان قدس

5223233

12

دستگردان

پیش حرفه ای ایثار

استثنایی

یزد- طبس- بلوار امام رضا مقابل دبیرستان شهید مفتح

5632853233

13

دستگردان

ارشاد

ابتدایی

دهستان یخاب _ روستای هوک

0

14

دستگردان

شهید علی فغانی

ابتدایی

عشق آباد _ خیابان جهاد

5224055

15

دستگردان

15خردادفتح آباد

ابتدایی

روستای فتح آباد

0

16

دستگردان

شهیدرجب زاده

ابتدایی

روستای غنی آباد

5223272

17

دستگردان

شهید احمد رجبی

ابتدایی

روستای منصوریه

0

18

دستگردان

شهیدمحمدرضاحقی

ابتدایی

روستاي هودر

5221240

19

دستگردان

شهید اسماعیلی

ابتدایی

عشق آباد - محله حاجي آباد

5223238

20

دستگردان

شهید نادری

ابتدایی

روستاي کامرانيه

4299032

21

دستگردان

شهید عباس رفیعی

ابتدایی

روستاي دستگردان

5221402

22

دستگردان

شهیدعلی عباسی

ابتدایی

یزد- طبس- عشق آباد زیرک آباد

5223213

23

دستگردان

شهید قدیری

ابتدایی

روستاي نوک

5221400

24

دستگردان

شهید کامیاب

ابتدایی

روستاي ده محمد

5226030

25

دستگردان

شهیدهاشم غلامی

ابتدایی

روستاي ملوند

5227070

26

دستگردان

شهید نوروزی

ابتدایی

روستای امیرآباد

5226060

27

دستگردان

تلاش

ابتدایی

دهستان يخاب _ روستاي قرچه

0

28

دستگردان

شهیدحجت الله جاهدی

ابتدایی

دهستان یخاب _ روستای نرم 1

0

29

دستگردان

سلمان فارسی

ابتدایی

دهستان يخاب _ روستاي پده بيد

0

30

دستگردان

بنیاد15خردادسمبا

ابتدایی

دهستان يخاب _ روستاي سمبا

0

31

دستگردان

یاسر

ابتدایی

دهستان يخاب _ روستاي چاه بلو

0

32

دستگردان

عرفان

ابتدایی

دهستان يخاب _ روستاي چاه مسافر

0

33

دستگردان

تزکیه

ابتدایی

دهستان یخاب _ روستای گود

0

34

دستگردان

شهیداسحق نجفی

ابتدایی

دهستان یخاب _ روستای معدن قلعه

0

35

دستگردان

شهیدمحمدرضاصولتی

ابتدایی

دهستان يخاب _ روستاي چاه پياو

0

36

دستگردان

شهیدعلیرضاگلی

ابتدایی

عشق آباد _ خیابان امام رضا(ع) 17 - جنب راهنمایی شهیدجلالی

5222351

37

دستگردان

شهیدآبشناس

ابتدایی

روستای دهنوون

5229060

38

دستگردان

شهیدفاطمی

ابتدایی

روستاي بژدغر

4299039

39

دستگردان

شهیدمرادپور

ابتدایی

روستاي قائميه