مدارس شهرستان زیرکوه

لیست مشخصات مدارس مدیریت آموزش و پرورش شهرستان زیرکوه

ردیف

نام واحد سازمانی

دوره

آدرس

تلفن

آدرس اینترنتی

1

فرشته‌های آسمانی

پیش دبستانی

شهرستان زيرکوه - روستاي شاهرخت

5649104

 

2

شکوفه آبیز

پیش دبستانی

استان خراسان جنوبي شهرستان زيرکوه روستاي آبيز

5623808

 

3

هدی

پیش دبستانی

شهر حاجي آباد خ امام خميني جنب دبستان علي بن ابيطالب

5635870

 

4

نسترن

پیش دبستانی

استان خراسان جنوبي شهرستان زيرکوه روستاي اردکول

5713222

 

5

فرشتگان

پیش دبستانی

استان خراسان جنوبي شهرستان زيرکوه روستاي استند

5694213

 

6

پیک صبا

پیش دبستانی

قاین - زیرکوه - دهستان شاسکوه - روستای آبیز

5629017

 

7

سحر

پیش دبستانی

فخراباد

5573429

 

8

رسالت

پیش دبستانی

شهرستان زيركوه - بخش شاسكوه - روستاي بهمن آباد

5693312

 

9

نوگل

پیش دبستانی

شهرستان زيرکوه-روستاي افين -خيابان امام رضا-امام رضا16

5493492

 

10

گل های عشایر

پیش دبستانی

خراسان جنوبی شهرستان زیرکوه شهر حاجی آباد جهاد جهاد 6

0

 

11

مریم

پیش دبستانی

خراسان جنوبی شهرستان زیرکوه

0

 

12

گل‌های یاس

پیش دبستانی

خراسان جنوبی شهرستان زیرکوه

0

 

13

گل های زندگی

پیش دبستانی

خراسان جنوبی شهرستان زیرکوه

0

 

14

سرای مهر

پیش دبستانی

خراسان جنوبی شهرستان زیرکوه

0

 

15

گلهای بهشت

پیش دبستانی

حاجی آباد بلوار بهار  بهار 3 جنب فضای سبز

0

 

16

کلبه ستاره ها

پیش دبستانی

حاجی آباد خیابان شهید مطهری پلاک19

32503251

 

17

پیش دبستانی امام حسین سیدالشهداء(ع)

پیش دبستانی

حاجی آباد بلوار بهار  بهار 3 جنب فضای سبز

0

 

18

استقلال افین

پیش دبستانی

زيرکوه حاجي آباد

0

 

19

شهید سکندری سینیدر

پیش دبستانی

زيرکوه حاجي آباد

0

 

20

بهار حسن آباد

پیش دبستانی

زيرکوه حاجي آباد

0

 

21

شهید پهلوان فخران

پیش دبستانی

زيرکوه حاجي آباد

0

 

22

شهید اسداللهی جان احمد

پیش دبستانی

زيرکوه حاجي آباد

0

 

23

قهستان شیرگ

پیش دبستانی

زيرکوه حاجي آباد

0

 

24

شهید ربانی پایهان

پیش دبستانی

زيرکوه حاجي آباد

0

 

25

مولوی فندخت

پیش دبستانی

زيرکوه حاجي آباد

0

 

26

صداقت کریزان

پیش دبستانی

زيرکوه حاجي آباد

0

 

27

شهید نخعی چاه عمیق

پیش دبستانی

زيرکوه حاجي آباد

0

 

28

شهید احمدی معصوم آباد

پیش دبستانی

زيرکوه حاجي آباد

0

 

29

رشیده

استثنایی

خراسان جنوبی - شهرستان زیرکوه -روستای بارنجگان

5723388

 

30

برهان

استثنایی

خراسان جنوبی-شهرستان زیرکوه-روستای نوده

5635320

 

31

کلاس خاص قهستان شیرگ

استثنایی

خراسان جنوبی-شهرستان زیرکوه-بخش زهان-روستای شیرگ

5563474

 

32

برهان

استثنایی

روستای نوده

0

 

33

کلاس خاص شهید کلاهدوز

استثنایی

خراسان جنوبی شهرستان زیرکوه

0

 

34

استثنائی هدایت

استثنایی

روستای نوده

0

 

35

شهیدمشمول

ابتدایی

خراسان جنوبي- شهزستان زيرکوه- بخش زهان-سردوان

5485325

 

36

ابومسلم

ابتدایی

شهرستان زيرکوه-روستاي شاهرخت- جنب حسينيه

5643707

 

37

شهیدمحمدرضا اکبری آبیز

ابتدایی

استان خراسان جنوبی شهرستان زیرکوه بخش شاسکوه روستای آبیز

5623477

 

38

شهید فیاض بخش

ابتدایی

خراسان جنوبی - شهرستان زیرکوه -بخش زهان - فخران

5485262

 

39

اخوت

ابتدایی

خراسان جنوبي -شهرستان زيرکوه -بخش زهان-روستاي سارجين

5563360

 

40

پاسداران انقلاب زهان

ابتدایی

خراسان جنوبی - شهرستان زیرکوه -زهان

32553211

 

41

پیروزی

ابتدایی

استان خراسان جنوبي-شهرستان زيرکوه-بخش زهان-پردان

5241602

 

42

جنت

ابتدایی

خراسان جنوبي شهرستان زيرکوه روستاي دوست آباد

5679681

 

43

دین و دانش

ابتدایی

خراسان جنوبي.شهرستان زيرکوه.روستاي عباس آباد

0

 

44

شفاعت

ابتدایی

خراسان جنوبي ،شهرستان زيرکوه ، روستاي دارج عليا

5723600

 

45

شهادت

ابتدایی

خراسان جنوبی - شهرستان زیرکوه- روستای پیشبر

5573395

 

46

شهید ابراهیم رازقی علی آباد

ابتدایی

خراسان جنوبي- شهرستان زيركوه- روستاي علي آباد

5573471

 

47

شهید اشرفی شیرخند

ابتدایی

خراسان جنوبي.شهرستان زيرکوه.روستاي شيرخند

5553555

 

48

شهید امینی

ابتدایی

استان خراسان جنوبي-شهرستان زيرکوه-بخش زهان-بقال

5573382

 

49

شهید براتی

ابتدایی

خراسان جنوبي - شهرستان زيرکوه - بخش زهان - روستاي همايون

5553238

 

50

شهید جلالی میرآباد

ابتدایی

خراسان جنوبي شهرستان زيرکوه بخش شاسکوه روستاي ميرآباد

5683435

 

51

شهید حسینعلی احمدی

ابتدایی

خراسان جنوبي - شهرستان زيرکوه- آ.پ زيرکوه -روستاي معصوم آباد

0

 

52

شهید حیدری سیچ

ابتدایی

خراسان جنوبي شهرستان زيرکوه روستاي سيچ

5679704

 

53

شهید شهابعلی احمدی

ابتدایی

خراسان جنوبی شهرستان زیرکوه روستای بمرود

5663244

 

54

شهید عباس اسدالهی

ابتدایی

خراسان جنوبي-شهرستان حاجي آبادبخش زهان-جان احمد

5241690

 

55

شهید عباس برات نژاد

ابتدایی

خراسان جنوبي-شهرستان زيرکوه-روستاي برج محمد

5543404

 

56

شهید عرفانی

ابتدایی

استان خراسان جنوبي-شهرستانزيرکوه-بخش زهان-بايمرغ

5241685

 

57

شهید علیزاده

ابتدایی

خراسان جنوبي-شهرستان زيرکوه-روستاي زردان

5499133

 

58

شهید غلامحسین آزیری

ابتدایی

استان خراسان جنوبي ،شهرستان زيرکوه ، روستاي محمدآباد

5635130

 

59

شهید غلامحسین غلامحسینی

ابتدایی

خراسان جنوبي شهرستان زيرکوه روستاي بشيران

5653400

 

60

شهید غلامرضا حسینی

ابتدایی

خراسان جنوبي -شهرستان زيرکوه- روستاي گرينگ

5713399

 

61

شهید فامیلی

ابتدایی

خراسان جنوبي-شهرستان زيرکوه-روستاي حسين آباد

0

 

62

شهید قنبری فرد

ابتدایی

خراسان جنوبی- شهرستان زیرکوه - روستای اردکول

5713411

 

63

شهید کلاهدوز

ابتدایی

خراسان جنوبی - شهرستان زیر کوه -بخش زهان - روستای کبودان

5553237

 

64

شهید محمد صالحی

ابتدایی

خراسان جنوبي،شهرستان زيرکوه،بخش شاسکوه،روستاي چناران

5635318

 

65

شهید محمد علی بخشی

ابتدایی

استان خراسان جنوبي-شهرستان زيرکوه-بخش زهان-روستاي خطيبي

5653472

 

66

شهید محمد کوهی نژاد

ابتدایی

استان خراسان جنوبي-شهرستان زيرکوه-بخش زهان-مهرک لاغره

5483679

 

67

شهید محمدموهبتی

ابتدایی

خراسان جنوبي -شهرستان زيركوه - روستاي فخر آباد

5573429

 

68

قائم اسفاد

ابتدایی

خراسان جنوبی شهرستان زیرکوه بخش شاسکوه روستای اسفاد

5683335

 

69

قهستان

ابتدایی

خراسان جنوبي -شهرستان زيرکوه -بخش زهان-روستاي شيرگ

5563474

 

70

مالک اشتر

ابتدایی

خراسان جنوبی -شهرستان زیرکوه-روستای استند

5694414

 

71

مولوی

ابتدایی

خراسان جنوبي قاينات زيرکوه روستاي فندخت

5673223

 

72

هفده ربیع

ابتدایی

خراسان جنوبي -شهرستان زيرکوه -بخش زهان-روستاي کلاته مزار

5241849

 

73

شاهد

ابتدایی

خراسان جنوبي -شهرستان زيرکوه -بخش زهان-روستاي بنمرود

5241900

 

74

بهارحسن آبادفخران

ابتدایی

خراسان جنوبي - شهرستان زيرکوه -بخش زهان -حسن آباد فخران

5485392

 

75

شهیدسکندری

ابتدایی

سينيدر

5289722

 

76

شهیدمحمدموسی ربانی

ابتدایی

استان خراسان جنوبي-شهرستان حاجي آباد-بخش زهان-پايهان

5483355

 

77

شهیدنجاتی شهرک مقیلان

ابتدایی

استان خراسان جنوبي-شهرستان زيرکوه-بخش زهان- مقيلان

5241926

 

78

شهیدپهلوان شهرک فخران

ابتدایی

خراسان جنوبی -شهرستان زیرکوه -بخش زهان- شهرک فخران

5485245

 

79

استقلال

ابتدایی

بخش زهان-روستاي افين-جنب مسجد جامع روستا

5493331

 

80

عابدینی کلاته نو

ابتدایی

خراسان جنوبي شهرستان زيرکوه روستاي کلاته نو

5679532

 

81

کوه پیکر کرت اباد

ابتدایی

خراسان جنوبي شهرستان زيرکوه ، روستاي کرت اباد

5729330

 

82

حسنی تاجکوه

ابتدایی

خراسان جنوبي- شهرستان زيرکوه - روستاي تاجکوه

5713211

 

83

فجر بقرایی

ابتدایی

خراسان جنوبي-شهرستان زيرکوه - روستاي بقرايي

5635542

 

84

نخعی چاه عمیق

ابتدایی

خراسان جنوبی شهرستان زیرکوه بخش پترگان روستای چاه عمیق

5729092

 

85

انصار چاه پایاب

ابتدایی

خراسان جنوبي شهرستان زيرکوه بخش شاسکوه ؛ چاه پاياب

5635848

 

86

ابرار نیار

ابتدایی

خراسان جنوبي- شهرستان زيرکوه - روستاي نيار

0

 

87

صداقت کریزان

ابتدایی

خراسان جنوبي-شهرستان زيرکوه- روستاي کريزان

5729522

 

88

توسل چاه زرد

ابتدایی

شهرستان زيرکوه - بخش پترگان - روستاي چاه زرد

5649579

 

89

دامادی همت اباد

ابتدایی

خراسان جنوبي شهرستان زيركوه بخش پترگان روستاي همت آباد

5729223

 

90

رحیمی چاه اله داد

ابتدایی

خراسان جنوبي شهرستان زيركوه بخش قاين روستاي چاه اله داد

5729001

 

91

غضنفری چشمه بید

ابتدایی

خراسان جنوبي شهرستان زيركوه بخش پترگان روستاي چشمه بيد

5729103

 

92

لعل ملکی

ابتدایی

خراسان جنوبي شهرستان زيركوه بخش پترگان روستاي ملکي

5729035

 

93

ناصری دارج

ابتدایی

خراسان جنوبي ،شهرستان زيرکوه ، روستاي دارج سفلي

5729572

 

94

حق خواه آهنگران

ابتدایی

خراسان جنوبي ،شهرستان زيرکوه، روستاي اهنگران

5639391

 

95

شهیدعلی غضنفری پیچکان

ابتدایی

خراسا ن جنوبي -شهرستان زيركوه - روستاي پيچکان

5573546

 

96

شهیدقادری حسین آباد

ابتدایی

خراسان جنوبي-شهرستان زيرکوه - روستاي حسين آباد

5635622

 

97

ایثار

ابتدایی

شهرحاجی آباد- بلوارجهاد- جهاد1 - دبستان ایثار

5633464

 

98

شهیدحسن فلاحی برسنان

ابتدایی

خراسان جنوبي -شهرستان زيركوه - روستاي برسنان

5573400

 

99

علی بن ابیطالب

ابتدایی

شهر حاجي آباد کوي امير المومنين خيابان 13 ابان 13 ابان 1

5633465

 

100

فاطمه الزهرا

ابتدایی

خراسان جنوبي-قاينات بخش زير کوه حاجي آبادکوي امير المومنين

5633634

 

101

شهید ناصر شاکری

ابتدایی

خراسان جنوبي-شهرستان زيرکوه-روستاي شاج

5486266

 

102

جامی بهمن آباد

ابتدایی

بخش شاسكوه - روستاي بهمن آباد

5693312

 

103

شهید حسن مشمول مناوند

ابتدایی

خراسان جنوبي -شهرستان زيركوه روستاي مناوند

5573402

 

104

شهید کاوه

ابتدایی

حاجی آباد خیابان 22بهمن یک

5634870

 

105

شهید حسن خزاعی گزخت

ابتدایی

خراسان جنوبی ،شهرستان زیرکوه ، روستای گزخت

5729197

 

106

منوچهری آبیز

ابتدایی

قائنات -زیرکوه- روستای آبیز

0

 

107

مبارکه

ابتدایی

قائنات - روستای شاهرخت

0

 

108

محرم سورند

ابتدایی

قائنات - روستای سورند

0

 

109

شهید فورجامی نزومند

ابتدایی

قاین زیرکوه روستای نزومند

0

 

110

عشایر چاه باشا

ابتدایی

قائن زیرکوه حاجی آباد شهرک بمرود

0

 

111

عاشورا دزگ

ابتدایی

روستای دزگ

0

 

112

شهید محمد کاظمی

ابتدایی

روستای نوده

5635320

 

113

شهیدان محمدپور

ابتدایی

حاجی آباد خیابان مطهری

32559492

 

114

حکمت

ابتدایی

شهر حاجی آباد خیابان شهید رجائی کوچه ایثار

5633458

 

115

معلم شهید حسن احمدی

ابتدایی

شهر حاجی آباد خیابان شهید رجائی کوچه ایثار

5633458

 

116

دبستان حمایتی دوره اول شهید صادقی بارنجگان

ابتدایی

شهرک بارنجگان - خیابان شهید مطهری

0

 

117

دبستان حمایتی دوره دوم شهید صادقی بارنجگان

ابتدایی

قائنات - روستای بارنجگان

0

 

118

خدایی حسن آباد

ابتدایی

قائنات - روستای حسن آباد

0

 

119

شهید سبزکار تجنود

ابتدایی

قائن -زیرکوه روستای تجنود

0

 

120

مهندس هادی ناصری

دوره اول متوسطه

استان خراسان جنوبی شهرستان زیرکوه روستای بمرود

0

 

121

ذخائر انقلاب آبیز

دوره اول متوسطه

خراسان جنوبي شهرستان زيرکوه روستاي آبيز-شهرک جديد

5635384

 

122

شهید رحمانی

دوره اول متوسطه

خراسان جنوبی شهرستان زیرکوه

0

 

123

محمد حسین نظری

دوره اول متوسطه

خراسان جنوبی شهرستان زیرکوه

0

 

124

امید انقلاب

دوره اول متوسطه

حاجی آباد خیابان مطهری

5633324

 

125

عقیله

دوره اول متوسطه

خراسان جنوبی شهرستان زیرکوه

0

 

126

شهید رجائی بهمن آباد

دوره اول متوسطه

خراسان جنوبی شهرستان زیرکوه

0

 

127

شهید سید حسن هاشمی

دوره اول متوسطه

خراسان جنوبی شهرستان زیرکوه

0

 

128

شهید محمد کاریزی

دوره اول متوسطه

خراسان جنوبی شهرستان زیرکوه

0

 

129

وحدت