مدارس شهرستان درمیان

لیست مشخصات مدارس مدیریت آموزش و پرورش شهرستان درمیان

ردیف

نام واحد سازمانی

دوره

آدرس

تلفن

آدرس اینترنتی

1

معراج

پیش دبستانی

اسديه خيابان کشاورز

0

 

2

خضرا گزیک

پیش دبستانی

اسدیه

0

 

3

فرشته ها

پیش دبستانی

اسدیه

0

 

4

سپهر طبس

پیش دبستانی

اسدیه

0

 

5

گلهای بهار

پیش دبستانی

اسدیه

0

 

6

نگین "درمیان"

پیش دبستانی

اسدیه

0

 

7

گوهردرخشان

پیش دبستانی

اسدیه

0

 

8

گل آذین

پیش دبستانی

اسدیه

0

 

9

پیش دبستانی معراج فیض آباد

پیش دبستانی

روستای فیض آباد طبس

32123410

 

10

زینب

پیش دبستانی

قهستان - کودکستان و مهد محمدمحسن لطفی

32143842

 

11

پیش دبستانی بلال گزند

پیش دبستانی

روستای گزند درمیان

32123907

 

12

پیش دبستانی شهید رسولی محمدآباد

پیش دبستانی

درمیان روستای محمد آباد

32123410

 

13

پیش دبستانی اشک

پیش دبستانی

روستای اشک

32123410

 

14

پیش دبستانی بورنگ

پیش دبستانی

بخش مرکزی دهستان میاندشت روستای بورنگ

32123410

 

15

پیش دبستانی خاتم النبیا خلف

پیش دبستانی

روستای خلف درمیان

32123907

 

16

پیش دبستانی همت سریجان

پیش دبستانی

روستای سیرجان

32123907

 

17

پیش دبستانی نبوت دره چرم

پیش دبستانی

درمیان -روستای دره جرم

32123907

 

18

پیش دبستانی ابوطالب خونیکسار

پیش دبستانی

بخش قهستان روستای خونیکسار

32123907

 

19

پیش دبستانی حرتشوند

پیش دبستانی

بخش در میان -دهستان فخرود دبستان حر تشوند

32123907

 

20

پیش دبستانی آسفیچ

پیش دبستانی

روستای اسفیچ - منطقه درمیان

32123410

 

21

پیش دبستانی خیرآباد

پیش دبستانی

روستای خیر آباد

32123410

 

22

پیش دبستانی نصرالدین

پیش دبستانی

منطقه در میان روستای نصر الدین

32123410

 

23

پیش دبستانی گاویج

پیش دبستانی

روستای گاویج

32123410

 

24

پیش دبستانی سید آباد

پیش دبستانی

اسدیه -دهستان فخرود- سید آباد نیگنان

32123410

 

25

شکوفه های نور قهستان

پیش دبستانی

اسدیه

32123410

 

26

امیدمادر اسدیه

پیش دبستانی

 

32123410

 

27

جوانه های امید طبس مسینا

پیش دبستانی

بخش گزیک طبس مسینا

32123410

 

28

حضرت معصومه (س)نوزاد

پیش دبستانی

روستای نوزاد - منطقه درمیان

32123410

 

29

سیمای دانش طبس مسینا

پیش دبستانی

بخش گزیک طبس مسینا

32123410

 

30

مصباح طبس

استثنایی

شهرستان درمیان _ طبس مسینا

23253080

mesbah1.darmiyan-skhedu.ir

31

مصباح طبس

استثنایی

شهرستان درمیان _ طبس مسینا

3253080

mesbah2.darmiyan-skhedu.ir

32

جبارباغچه بان

استثنایی

درمیان، روستای زارگر

3373419

 

33

عاطفه نوغاب هندوالان

استثنایی

میاندشت _ نوغاب هندوالان

3273207

 

34

نورنوغاب هندوالان

استثنایی

میاندشت _ نوغاب هندوالان

3273207

 

35

سپهر

استثنایی

 

0

 

36

مهرآفرین

استثنایی

شهر اسدیه بلوار کشاورز

3224969

 

37

جوانه مهر

استثنایی

اسدیه- استثنایی مهر آفرین

0

 

38

جبار باغچه بان 2

استثنایی

درمیان

3243270

 

39

فجر

استثنایی

درمیان - روستای نوغاب

0

 

40

صبح امید

استثنایی

بخش گزیک طبس مسینا

0

omid.darmiyan-skhedu.ir

41

پیام امید

استثنایی

روستای قهستان مدرسه شهید حسن زاده

32123410

 

42

بشارت

استثنایی

درمیان- روستای زارگز

32123410

 

43

تدبیر فردا

استثنایی

درخش -قهستان- روستای نوقند

32123410

 

44

امین جلاران

ابتدایی

طبس مسينا_روستاي جلاران

0

 

45

پیامبراعظم (ص )

ابتدایی

شهرستان درميان _طبس مسينا

3253245

 

46

شهیدیعقوب سالاری درمیان

ابتدایی

شهرستان درميان _ روستاي درميان

3243270

 

47

ابوطالب (ع )

ابتدایی

قهستان _روستای خونیکسار

2326105

 

48

22 بهمن اسدآباد

ابتدایی

شهرستان درميان _ شهراسديه

3223353

 

49

12 بهمن فضل آباد

ابتدایی

بخش قهستان _روستاي فضل آباد

3318206

 

50

8 شهریورزیربراندود

ابتدایی

شهرستان درميان _قهستان _زيربراندود

23395277

 

51

آیت ا...تهامی سیدان

ابتدایی

درمیان _فخرود_ سیدان

3315242

 

52

سیدالشهداء(ع )آویشک

ابتدایی

شهرستان درميان _قهستان _آويشک