سیمای اقتصادی استان

مشخصات كلي استان:

مساحت استان : 150.800 كيلومتر مربع ( 9.3 درصد كشور و سومين استان وسيع كشور)

جمعيت: 732.000 نفر ( 0.97 درصد جمعيت كشور ) تعداد خانوار: 203.366

استان كمترين تراكم نقاط جمعيتي كشور با رقم معادل 4.9 نفر در كيلومتر مربع را دارد.

خراسان جنوبي داراي 11 شهرستان است: (بيرجند، قائنات، فردوس، درميان، سرايان، سربيشه، نهبندان، بشرویه، زیرکوه، خوسف، طبس)

استان داراي 28 شهر، 25 بخش، 61 دهستان و 1882 آبادي داراي سكنه مي باشد.

استان خراسان جنوبي از شرق، 460 كيلومتر مرز مشترك با كشور افغانستان دارد.

برخي شاخص ها و ظرفيتهاي اقتصادي، فرهنگي و گردشگري استان :

·    وجود 4 بازارچه مرزي ، دو گمرك رسمي، يك مرز رسمي زميني و يك مرز رسمي هوايي

·    وجود 122 اتحاديه صنفي و حدود 26 هزار واحد فعال صنفي داراي پروانه در سطح استان

·    وجود 12 بانك دولتي و واگذار شده با 218 شعبه و 17بانك خصوصي با 57 شعبه در سطح استان ( مجموعاً 29 بانك با 275 شعبه) و 545 دستگاه خودپرداز در سطح استان

·    وجود 16 شركت بيمه اي با بيش از 280 نمايندگي ( شعبه ) در سطح استان

·    وجود تالار بورس منطقه اي فعال در مركز استان

·    وجود 14 دانشگاه مختلف دولتي و غير دولتي، 5 مركز آموزش عالي و بيش از 50  هزار دانشجو

·    وجود بیش از 1189 اثر تاریخی در استان و ثبت 800  اثر تاریخی در فهرست آثار ملی کشور

            وضعيت جمعيت و مساحت شهرستانهاي استان  (سرشماري سال 1390)

عنوان

 جمعيت (نفر)

 جمعيت (خانوار)

مساحت (کیلومتر مربع)

آبادی دارای سکنه

كل

شهري

روستايي

کل

شهری

روستایی

استان

732192

414173

318019

203366

111277

92089

150800

1883

بيرجند

230487

178020

52467

63949

48130

15819

4004

325

خوسف

29019

6627

22392

7564

1264

6300

16029

217

سرايان

32493

22245

10248

9496

6270

3226

9342

49

سربيشه

39487

11270

28217

11203

2963

8240

8199

260

قائنات

111320

57495

53825

31307

15215

16092

7601

169

زيركوه

41081

7337

33744

10793

1685

9108

8226

101

نهبندان

57258

21837

35421

15085

5332

9753

26094

298

درميان

55080

15899

39181

14466

3885

10581

5797

157

بشرويه

24683

18272

6411

7223

5234

1989

5993

83

فردوس

41626

32052

9574

12482

9162

3320

4103

44

طبس

69658

43119

26539

19798

12137

7661

55412

180

 

 

                                                شاخصهای جمعیتی استان            (سرشماري سال 1390)

عنوان

کل

مرد

زن

شهری

روستایی

جمعیت استان

732.192

368.101

364.091

414.173

318.019

سهم اشتغال در بخشهای مختلف اقتصادی 

عنوان

سال

صنعت

کشاورزی

خدمات

استان

سال 93

27.3

34.3

38.4

سال 94

28،6

33،2

38،3

كشور

سال 93

33.8

17.9

48.3

سال 94

32،5

18

49،4

 

وضعیت شاخصهای اشتغال

عنوان

سال 93

سال 94

استان

کشور

استان

كشور

نرخ بیکاری

7.6

10.6

8،6

11

نرخ مشارکت اقتصادی

35.5

37.2

36،5

38،2

نرخ مشارکت اقتصادی ( نرخ فعالیت ): نسبت جمعیت فعال ( شاغل و بیکار ) 10 ساله و بیشتر به کل جمعیت 10 ساله و بیشتر

 

                          وضعيت شاخص هاي هزينه- درآمد و توليد ناخالص داخلي استان

             ( ارقام به ميليون ريال )

رديف

عنوان شاخص

سال

استان

كشور

رتبه در كشور

1

متوسط هزينه سالانه يك خانوار شهري

1393

196

235

15

2

متوسط هزينه سالانه يك خانوار روستايي

1393

113

138

26

3

متوسط درآمد سالانه يك خانوار شهري

1393

190

241

23

4

متوسط درآمد سالانه يك خانوار روستايي

1393

111

139

28

5

توليد ناخالص داخلي

(به قيمت بازار به ميليارد ريال)

1392

52072

10049087

31

6

سرانه توليد ناخالص داخلي

1392

69

130

28

 

 

جدول وضعيت بانكهاي دولتي و واگذار شده استان در پايان بهمن ماه 1395

( مبالغ به ميليارد ريال )

مانده سپرده ها (منابع)

مانده تسهیلات (مصارف)

نسبت مصارف به منابع

مطالبات معوق

ريسك اعتباري (مطالبات معوق به مصارف)

43731

42619

97

2328

5.4

 

وضعيت بخش كشاورزي استان:    

مزيت هاي نسبي برخي توليدات كشاورزي استان:

1-     مقام اول کشور در تعداد قنوات ( بيش از 6 هزار رشته )

2-      مقام اول كشور در تولید زرشک و عناب 

3-     مقام دوم در تولید زعفران

4-     رتبه پنجم کشور در تولید گل نرگس

5-     رتبه پنجم کشور در تولید پسته

6-     رتبه هفتم در تولید انار کشور

7-     وجود 800 نوع گیاهان دارویی در استان

8-     رتبه اول تعداد شرکت های سهامی زراعی در کشور (7 شركت سهامي زراعي) 

9-     استان 15% جمعیت شتر کشور را دارا است.

10- استان با 13406 هكتار، 98% سطح زیرکشت زرشك در کشور را داراست.

11-  میزان تولید زرشک تازه در استان 44 هزار تن، معادل 11 هزار تن محصول خشک می باشد که 96%  تولید کشور است.

12- استان با 2170 هکتار ، 98% سطح زیر کشت عناب را در کشور داراست.

13- تولید عناب استان 1702 تن است که 98% تولید کشور می باشد.

14- استان با 14600هکتار اراضی زیر کشت، 23 درصد توليد زعفران كشور را داراست.

15- ميزان توليد ساليانه زعفران استان به طور متوسط ساليانه 45 تن مي باشد.  

·        تعداد کل بهره برداران: 82845  نفر

o                              مساحت اراضی باغی: 76336 هكتار

o                              ميزان توليد محصولات باغي: 110800 تن

o                              مساحت اراضی زراعی: 77202 هكتار

§         ديم: 6888 هکتار - آبي: 70313 هكتار

o                              ميزان توليد محصولات زراعی: 483838.5 تن

§         ديم: 12587 تن - آبي: 471251 تن

·         تعداد   واحد دامی: 2142249

·        تعداد مرغداریها: 643 واحد

§        تخمگذار: 29 واحد - گوشتي: 614 واحد

·        ظرفیت  مرغداریها: 10622570 واحد

§        تخمگذار: 1266900 واحد - گوشتي: 9355670 واحد

·        تعداد استخر پرورش ماهی: 734 باب

·         تعداد منبع آبي: 11740 منبع

§        چاه عميق: 3299 حلقه - چشمه: 2189 رشته- قنات: 6252 رشته

 

وضعيت صنعت استان:

1-    وجود 9 شهرک و 11 ناحیه و 15 شهرك و ناحيه صنعتي در حال واگذاري

·        تعداد واحدهاي صنعتي و توليدي در شهركها و نواحي صنعتي استان ( فعال، نيمه فعال و تعطيل ) 314  واحد مي باشد. 

2-جواز تأسيس (داراي اعتبار) صادرشده:  728 با سرمايه گذاري 44691 ميليارد ريال

3-    تا كنون 532 پروانه بهره برداري صنعتي با سرمايه گذاري 11180 ميليارد ريال و اشتغال 11222 نفر در استان صادر شده است.

4-    مهمترين محصولات واحدهاي صنعتي استان كه به كشورهاي ديگر نيز صادر مي‌شود:

انواع لاستيك، سيمان خاكستري، كاشي و سراميك، مصنوعات چوبي، سوله و اسكلتهاي فلزي، شكر، بسته بندي زعفران، خشكبار و سبزيجات،خوراك طيور و آبزيان، بسته بندي مرغ

وضعيت معدن استان:  

1- رتبه پنجم در تعداد معادن فعال در کشور به تعداد 367 معدن در پایان سال 94

2-    رتبه هفتم کشوری در حوزه ذخایر قطعی معدنی

3-    رتبه پنجم در اشتغال معادن در کشور میزان 8623 نفر در پایان سال 94

4-    میزان ذخایر قطعی معدنی درکل استان حدود 2.5 میلیارد تن میباشد

5-    ميزان استخراج اسمی معادن استان ساليانه حدود 12 ميليون تن است 

6-    در سال 94 میزان استخراج واقعی استان از معادت حدود 10 میلیون تن بوده است (که رتبه یازدهم کشوری را به خود اختصاص داده است.)

7-    تاكنون 454 پروانه بهره برداري معدني با سرمايه گذاري 13131 ميليارد ريال و اشتغال 9752 نفر صادر شده

8-    40  نوع ماده مختلف معدني از معادن استان استخراج مي شود كه مهمترين آنها عبارتند از: منيزيت، مس، آهن، گرانيت، كروميت، كائولن، زغال سنگ، خاكهاي صنعتي و بنتونيت

مزيت ها و پتانسيل هاي استان در زمينه تجارت خارجي:  

1-    قرار گرفتن استان در مركز محور ترانزيتي شرق ایران و واقع شدن در مسیر خط راه آهن سراسری جنوب به شمال ( بندر عباس  بافق طبس مشهد تركمنستان )

2-    وجود فرودگاه بين‌المللي بيرجند با قابليت توسعه و افزايش پروازهاي داخلي و خارجي

3-    دارا بودن بيشترين مرز مشترك جمهوري اسلامي ايران با افغانستان و فعاليت 4 بازارچه مرزی دوکوهانه، میل78 ، میل73 و یزدان

4-    وجود 2 گمرك رسمي زميني (گمرک بیرجند و گمرک ماهیرود ) و 1 گمرك در مرز مجاز هوايي فرودگاه بين‌المللي بيرجند

5-    وجود مرز مجاز هوايي ( فرودگاه بين المللي بيرجند ) و مرز مجاز زميني ( ماهيرود )

6-    وجود منطقه ويژه اقتصادي بيرجند و قطعه منفصله منطقه ويژه اقتصادي در جوار گمرك و بازارچه مرزي ميل 78 ( ماهيرود )

7-     وجود تالار بورس منطقه اي فعال و نمايشگاه بين المللي در مركز استان

·        اقلام عمده صادراتی از طریق گمرکات و بازارچه های مرزی:

 حلال صنعتی  موکت و فرش ماشینی - مکمل سوخت سنگین سیمان و گچ کاشی و سرامیک کنسرو و کمپوت شیرینی و شکلات - مصنوعات پلاستیک و فلزی.

·        اقلام عمده وارداتی از بازارچه هاي مرزي: 

  قطعات موتور سیکلت  برنج  تخم سپند  تخم کنجد  شاهدانه بوداده شده ضایعات پلاستیک

 

·     آمار تجارت خارجي استان در 10 ماهه اول سال 95:  

* ميزان صادرات قطعي از گمركات و بازارچه هاي مرزي استان، بیش از 815 هزار تن به ارزش بیش از 153 ميليون دلار كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزني 35 درصد و از نظر ارزش 6 درصد افزايش  داشته است.

* ميزان صادرات ماده 116 ( اظهار شده در ساير گمركات كشور و خروج از بازارچه هاي مرزي استان و گمرك ماهيرود )، 2412 هزار تن به ارزش بيش از 587 ميليون دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزني 155 درصد و از نظر ارزش 35 درصد افزايش داشته است.  

* مجموعا در 10 ماهه اول سال 95، ميزان 3227 هزار تن كالا به ارزش بیش از 740 ميليون دلار از گمركات و بازارچه هاي مرزي استان صادر شده كه نسبت به سال قبل از لحاظ وزني 108 درصد و از نظر ارزش 28 درصد افزايش داشته است.

ميزان واردات به استان نيز در اين مدت 6179 تن به ارزش بیش از 7 ميليون دلار بوده كه نسبت به سال قبل از لحاظ وزني 220 و از نظر ارزش 214 درصد افزايش داشته.

 

 

 

تاریخ به روزرسانی:
1396/02/09
تعداد بازدید:
16558
Powered by DorsaPortal