راههای استان

وضعیت راه های استان

پيشرفت و توسعه­يافتگي هر منطقه بستگي به اقتصادي ترين محورهاي ارتباطي به ويژه حمل و نقل جاده­اي، ريلي، هوايي و دريايي دارد كه بدينوسيله در كوتاه ترين زمان ممكن و با كمترين هزينه عرضه توليدات آن حوزه به بازارهاي پيرامون خود و رفع نيازمندي هاي جامعه درون آن انجام پذيرد. از اين رو هرگونه سرمايه گذاري در اين زمينه مي تواند بازده خوبي به همراه داشته باشد.

راه زمینی

استان خراسان جنوبي، شرقي ترين استان ايران می­باشد که بدليل موقعيت جغرافياي خاص خود از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و نیازمند سرمایه گذاری هرچه بيشتر در بحث حمل و نقل مي باشد. از جمله مزیت های نسبی استان در این بخش می­توان به موارد ذیل اشاره نمود:

وجود مرز مشترك طولاني با كشور جمهوري اسلامي افغانستان و عبور حمل و نقل ترانزيتي به افغانستان و كشورهاي آسياي ميانه از مسير راه هاي اين استان، وجود بازارچه ها و پايانه هاي مرزي موجود در استان، قرار گرفتن استان در مسير كريدور شمال- جنوب و شرق غرب و وجود زمینه جابجایي كالاهاي ترانزيتي، استقرار در مسير شبكه بزرگراه هاي آسيايي و امكان استفاده از سرمايه گذاري بين المللي در توسعه شبكه حمل و نقل منطقه، وجود معادن متعدد در استان و نياز به حمل و نقل مواد معدني و وجود مراكز متعدد صنعتي و برخورداري از بخش هايي از صنايع با عملكرد ملي و منطقه اي.

وضعیت راه های استان نشان میدهد که راه چهار خطه در سال 1393 برابر 368 کیلومتر میباشد که نسبت به سال 1391 30 درصد افزایش داشته و راه اصلي در سال 1393 برابر 1033 کیلومتر میباشد که نسبت به سال 1391 ، 38 درصد افزایش داشته است. همچنین راه فرعي آسفالته در سال 1393 برابر 2902 کیلومتر بوده که نسبت به سال 1391 ، 26 درصد افزایش داشته و راه فرعي غیرآسفالته در سال 1393 برابر 1254 کیلومتر بوده که نسبت به سال 1391 ، 4 درصد افزایش داشته است. در مجموع در سال 1393 کل راههای استان برابر 16222 کیلومتر میباشد که نسبت به سال 1391 ، 23 درصد افزایش داشته است.

وضعیت راه های استان (کیلومتر )

عنوان

 واحد

 1391

 1393

 درصد تغییر

راه چهار خطه

 کیلومتر

283

368

30%

راه اصلي

 کیلومتر

747

1033

38%

راه فرعي آسفالته

 کیلومتر

2310

2902

26%

راه فرعي غیرآسفالته

 کیلومتر

1209

1254

4%

راه روستايي آسفالته

 کیلومتر

4180

5140

23%

راه روستايي غیرآسفالته

 کیلومتر

4502

5525

23%

جمع

 کیلومتر

13231

16222

23%

راه هوایی

در حال حاضر پرواز های برنامه ای فرود گاه های استان در هفته شامل پرواز های داخلی فرودگاه بین المللی بیرجند به مقصد تهران و مشهد( 22 نشست و برخاست) ، فرودگاه طبس به مقصد تهران ( 4 نشست و برخاست) و پرواز های خارجی از فرودگاه بین المللی بیرجند به مقصد جده و نجف (4 نشست و برخاست) می باشد.

ضمناً برقراری پرواز از فرودگاه های استان به مقاصد دیگر مانند زاهدان، یزد، اصفهان، کیش، دبی و همچنین کشورهای همجوار، در دست بررسی می باشد.

راه آهن

در بخش ریلی و راه آهن، علیرغم موقعیت ژئوپولتیکی استان خراسان جنوبی برای حمل و نقل ترانزیتی به افغانستان و کشورهای آسیای میانه، حدود 315 کیلومتر از راه آهن بافق مشهد در شهرستان های طبس، بشرویه و فردوس وجود دارد كه از آنجائیکه مهمترین عامل توسعه در استان خراسان جنوبی پتانسیل های معدنی و یا احداث صنایع می باشد و علیرغم تصویب و تأکید هیأت محترم دولت در سفرهای استانی در خصوص اجرای اتصال بیرجند به راه آهن سراسری، تاکنون مطالعات توجیهی، فنی و اقتصادی حدفاصل زاهدان بیرجند و اتصال به راه آهن سراسری انجام شده و کمیسیون ماده 32 آن اخذ گردیده و در حال حاضر شروع این پروژه مهم مستلزم تأمین منابع دولتی با سرمایه گذاری داخلی و خارجی می­باشد.

 

 

تاریخ به روزرسانی:
1396/02/07
تعداد بازدید:
3659
Powered by DorsaPortal