خدمات الکترونیک

فیلتر

از
تا
جستجو
گروه
مرتب شود با
به صورت
تعداد موارد یافت شده : 10 تعداد موارد یافت شده ی امروز: 0
لیست خدمات
مجوزهاي صادره در حوزه محيط زيست انساني
شرح خدمت:
1. مجوز استقرار صنايع مشمول ارزيابي اثرات زيست محيطياعلام شده در مصوبه شماره144479/45880 مورخ 20/7/90 شورايعالي حفاظت محيط زيست 2. مجوز عدم آلودگي خودرو 3. مجوز استقرار صنايع مشمول رده 7 ضوابط استقرار صنايع مصوب 15/4/90 هيئت محترم وزيران 4. مجوز استقرار صنايع مشمول رده هاي1-2-3-4-5-6ضوابط استقرار صنايع مصوب 15/4/90 هيئت محترم وزيران 5. مجوز بهره برداري صنايع خدمات الكترونيكي در حوزه محيط زيست انساني 1. فرآيند صدور مجوزهاي فوق در پورتال اداره كل قابل دسترس عموم مي باشد ليكن صدور مجوز با توجه به ماهيت كار و امكانات قابليت اجراي الكترونيكي در تمام مراحل وجود ندارد . 2. كليه فرآيندهاي صدور مجوزهاي فوق توسط اين اداره كل وارد سامانه پنجره واحد سرمايه گذاري استان به آدرس www.hnvestin_sk.ir گرديده و قابليت دسترسي دارد و با فعال شدن كامل سامانه اين ادراه كل امكان بررسي درخواست هاي سرمايه گذاري و انجام بخشي از فرآيند صدور مجوز به صورت الكترونيكي وجود خواهد داشت . 3. تكميل فرم پرسشنامه واحدهاي صنعتي و خدماتي متقاضي صنعت و خدمات سبز از سال 1393 بصورت الكترونيكي انجام شده و توسط اداره كل نيز بصورت الكترونيكي بررسي و پس از تاييد جهت ارزيابي به ستاد ارسال مي گردد.
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
خدمات الكترونيكي تعاملي
شرح خدمت:
رم صدور دفترچه شناسايي شكارچيان.سلاح گلوله زني 5- فرم صدور دفترچه شناسايي شكارچيان.سلاح ساچمه زني 6- درخواست صدور پروانه ميرشكاري 7- فرم دريافت و پيگيري شكايات 8- فرم درخواست بازديد مدارس و مهد كوك ها از موزه و گنجينه تنوع زيستي 9- فرم درخواست و پيگيري آموزش مدارس 10- فرم ثبت نام متخصصان و محققين محيط زيست 11- بروز رساني كليه بانكهاي اطلاعات تخصصي اداره كل
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
8. پاسخ استعلام فعاليتهاي معدني(پروانه اكتشاف و بهره برداري معادن متداخل با مناطق چهارگانه محيط زيست فافد نياز به ارزيابي زيست محيطي)
شرح خدمت:
8. پاسخ استعلام فعاليتهاي معدني(پروانه اكتشاف و بهره برداري معادن متداخل با مناطق چهارگانه محيط زيست فافد نياز به ارزيابي زيست محيطي)
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
7. احداث نمايشگاه هاي تاريخ طبيعي و حيات وحش استاني
شرح خدمت:
7. احداث نمايشگاه هاي تاريخ طبيعي و حيات وحش استاني
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
6. احداث قرق هاي اختصاصي،
شرح خدمت:
6. احداث قرق هاي اختصاصي،
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
5. احداث نمايشگاه حيات وحش و آثار طبيعي،
شرح خدمت:
5. احداث نمايشگاه حيات وحش و آثار طبيعي،
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
4. احداث مركز تكثير و پرورش پرندگان وحشي در اسارت،
شرح خدمت:
4. احداث مركز تكثير و پرورش پرندگان وحشي در اسارت،
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
3. احداث مركز تكثير و پرورش پستانداران وحشي در اسارت،
شرح خدمت:
3. احداث مركز تكثير و پرورش پستانداران وحشي در اسارت،
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
2. احداث كارگاه تاكسيدرمي،
شرح خدمت:
2. احداث كارگاه تاكسيدرمي،
نوع خدمت: اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
1. صدور مجوز مير شكاري 2. صدور دفترچه شناسايي ويژه شكارچيان و پروانه شكار الكترونيكي
شرح خدمت:
1. صدور مجوز مير شكاري 2. صدور دفترچه شناسايي ويژه شكارچيان و پروانه شكار الكترونيكي
نوع خدمت: تعاملي
نحوه ارائه خدمت:
<<   <  1  >   >>  
Powered by DorsaPortal