خدمات الکترونیک
فرايند نقل و انتقال اسناد حج تمتع در دفاتر و شركتهاي خدمات زيارتي
شرح خدمت:
متقاضيان نقل و انتقال اسناد حج تمتع جهت انجام مراحل نقل و انتقال به دفاتر و شركتهاي خدمات زيارتي مراجعه مي نمايند
نوع خدمت:
اطلاع رساني
نحوه ارائه خدمت:
مدارک مورد نیاز:
1. اصل شناسنامه انتقال دهنده 2.اصل كارت ملي انتقال دهنده 3.اصل سند ثبت نامي حج تمتع 4. اصل شناسنامه انتقال گيرنده 5.اصل كارت ملي انتقال گيرنده
فرآیند انجام کار:
لینک مرتبط با خدمت:
Powered by DorsaPortal