شهرستان ها
اداره كل نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبي
نام مدیر:محمد رضا بيكي
آدرس:بيرجند - انتهاي بلوار صنعت و معدن - سايت اداري - روبروي خرانه - اداره كل نوسازي ،توسعه و تجهيز مدارس خراسان جنوبي
کدپستی:9719915741
شماره تماس:32400390
شماره فکس:32400398
Powered by DorsaPortal